Mr Patrick Theunissen: Belastingplannen voor 2018: wordt het ook eenvoudiger?

 

Voor 2018 staan geen ingrijpende hervormingen van het belastingstelsel op de agenda. Wel vond ik in de miljoenennota de volgende passage: “Het vereenvoudigen van het belastingstelsel blijft in 2018 een belangrijk speerpunt van het kabinet. In het pakket belastingplan 2018 worden daarom diverse maatregelen voorgesteld die de belastingwetgeving begrijpelijker en beter uitvoerbaar maken“. Dat belooft dus veel goeds.


 

Bij het bestuderen van de belastingplannen werd ik echter hevig teleurgesteld. Met als triest hoogtepunt drie voorbeelden van de vereenvoudiging volgens het kabinet  namelijk: afschaffen landbouwregeling omzetbelasting, vereenvoudiging beslaglegging fiscus en afschaffen inkeer-regeling.

 

De landbouwregeling in de omzetbelasting is een regeling die ingevoerd is om landbouwers niet op te zadelen met een omzetbelastingadministratie, vanwege de eenvoud dus. Voor mij is het dus volstrekt onbegrijpelijk dat de afschaffing van de regeling nu als voorbeeld van een vereenvoudiging wordt aangehaald. Temeer omdat toepassing van de regeling niet verplicht is. 

 

Ook zie ik geen vereenvoudiging in een regeling, waardoor de fiscus makkelijker derdenbeslag kan leggen als iemand zijn belastingschuld niet betaalt. Althans, dit is geen vereenvoudiging waar de burger iets aan heeft.

 

En de afschaffing van de inkeerregeling voor zwartspaarders leidt ook niet tot meer eenvoud en deze afschaffing heeft natuurlijk een heel andere  achtergrond.

 

Dit geheel zo lezende ontstaat bij mij de indruk, dat het kabinet dit jaar erg veel moeite heeft gehad om in de belastingplannen voor 2018 ook maar iets te vinden dat te maken heeft met vereenvoudiging. Verder getuigen de bovenstaande voorbeelden ervan dat het kabinet het vooral eenvoudiger maakt voor de belastingdienst, in plaats van de burgers.

 

Ondanks dat de miljoennota anders wil doen geloven, worden de belastingwetten in 2018 niet eenvoudiger, maar eerder gecompliceerder. De voorgestelde reparatiewetgeving is zo technisch, dat het zelfs voor fiscaal deskundigen een hele kluif is om deze te begrijpen. Als je als kabinet niets wil of kunt vereenvoudigen, dan moet je ook niet doen alsof. Want uiteindelijk ervaart iedereen dan toch wel, dat er van de voorgespiegelde vereenvoudiging weinig tot niets terecht komt.  

 

Mr Patrick G M J Theunissen, partner bij BPV accountants en belastingadviseurs 

0 reacties

Plaats je reactie:

Ik ben geen robot
© 2019 LimburgZaken | Built by Delite, powered by Envation.