Mr Patrick Theunissen: De DGA betaalt 2x voor ons fiscale vestigingsklimaat

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat omtrent de afschaffing van de dividendbelasting, - een van de fiscale plannen van het kabinet Rutte III -,  het nodige te doen is in de politiek.

 

 


 

Deze afschaffing kost de schatkist (ons allen dus) 1,4 miljard per jaar, maar volgens het kabinet is deze afschaffing noodzakelijk om Nederland voldoende aantrekkelijk te houden voor het internationale bedrijfsleven (het vestigingsklimaat).

 

Het verbaast mij enigszins dat er weinig aandacht is voor een andere voorgestelde fiscale maatregel van het kabinet Rutte III, te weten de voorgestelde verlaging van de vennootschapsbelasting in combinatie met een verhoging van het box 2 tarief.

 

Deze maatregel leidt er namelijk toe dat de Nederlandse directeur grootaandeelhouder (DGA)  nog een extra rekening gepresenteerd krijgt in verband met het vestigingsklimaat.

 

Omdat de vennootschapsbelasting in verband met het vestigingsklimaat wordt verlaagd (20% wordt 16% en 25% wordt 21%), wordt namelijk voorgesteld het 25% tarief voor dividenden die door een  BV uitgekeerd worden aan de DGA, te verhogen naar 28,5%.

 

Dat klinkt niet onredelijk: verlaging vennootschapsbelasting in combinatie met verhoging box 2 belasting van 25 % naar 28,5% zodat deze twee belastingen samen ongeveer gelijk blijven.

 

Maar zo eenvoudig is het niet. In veel BV’s van DGA’s zitten immers opgepotte winsten die nog niet uitgekeerd zijn als dividend. Deze opgepotte winsten zijn in het verleden belast geweest met 20% of 25% vennootschapsbelasting. De DGA die denkt dat hij deze opgepotte winsten in de toekomst kan uitkeren tegen het 25% tarief,  komt bedrogen uit als ik het goed zie. Want nergens valt te lezen dat deze tegen 20/25% belaste winsten ook in de toekomst nog tegen het tarief van 25% uitgekeerd kunnen worden.   

 

Het komt er dus op neer dat de DGA’s waarschijnlijk twee keer het kind van de fiscale rekening worden. Een keer samen met alle Nederlandse door de afschaffing van de dividendbelasting en nog een keer door de verhoging van het box 2 tarief voor zover het opgepotte winsten betreft.

 

Er wordt door het kabinet op deze wijze wel erg veel van de DGA’s gevraagd als bijdrage voor ons fiscale vestigingsklimaat. 

 

Mr Patrick G. M. J. Theunissen, partner bij BPV accountants en belastingadviseurs 

0 reacties

Plaats je reactie:

Ik ben geen robot
© 2019 LimburgZaken | Built by Delite, powered by Envation.