Sibelco zwaar ontgoocheld door besluit gemeenteraad Heerlen

 

Zilverzandgroeve Sibelco is zeer verrast en zwaar ontgoocheld door het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad van Heerlen op 29 november heeft besloten niet akkoord te gaan met het Plan van Transformatie van de Sibelco-groeve in Heerlen. Dat zegt directielid Mark Stulens van Sibelco.


 

Volgens Sibelco heeft de gemeenteraad het plan afgewezen op onjuiste en onvolledige gronden. Ook heeft de raad geen rekening gehouden met een onafhankelijk onderzoek waaruit blijkt dat de steenberg Oranje Nassau IV goed verplaatst kan worden.

 

Met het oog op de toekomstige werkgelegenheid komt het raadsbesluit hard aan bij de tientallen medewerkers die nu werkzaam zijn bij de Sibelco-groeve in Heerlen alsmede bij toeleveranciers.

 

Sibelco betreurt het verder dat de gemeenteraad van Heerlen bij de besluitvorming onvoldoende oog heeft gehad voor de grote maatschappelijke meerwaarde en de toeristische mogelijkheden van het volledig uitgewerkt Plan van Transformatie.

 

Sibelco benadrukt alle vertrouwen te hebben in de uitgevoerde onderzoeken en de Milieueffectrapportage (MER) en betreurt dienaangaande verdraaiing van een aantal feiten tijdens de raadsbijeenkomst op 29 november.

 

Het Plan van Transformatie is neergelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf, Natuurmonumenten en Sibelco.

 

Nu Heerlen is afgehaakt, stelt Sibelco de overgebleven vier partners voor in gezamenlijk overleg naar een oplossing te zoeken waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de eerdere afspraken en de uitvoering van het Plan van Transformatie.

 

Met meer dan 250 productie-eenheden wereldwijd is Sibelco een belangrijke onderneming qua winning, productie en distributie van belangrijke mineralen bestemd voor industriële toepassingen. Sibelco kan bogen op meer dan 135 jaar ervaring en kennis.

 

foto: zwartgoud.net

 

 

 

0 reacties

Plaats je reactie:

Ik ben geen robot
© 2019 LimburgZaken | Built by Delite, powered by Envation.